Barns matematiska förmågor - - och hur de kan utvecklas

Eva Pettersson, Inger Wistedt

Om du vill läsa / ladda ner bok Barns matematiska förmågor - - och hur de kan utvecklas måste du registrera dig på webbplatsen

SPRÅK Svenska
UTGIVNINGSDATUM 2013-02-06
DIMENSIONERA 10,96 MB
ISBN 9789144083773
PRIS GRATIS

BOKBESKRIVNING

Med den här boken vänder vi oss till lärare, lärarstuderande, föräldrar och mor- och farföräldrar, ja till alla som vill stimulera barn i deras matematiska utveckling. Boken handlar om barns matematiska förmågor: hur de kan uttryckas och hur de kan utvecklas med föräldrars och lärares stöd. Vi visar hur lärande i matematik kan vara både spännande och lustfyllt och ger läsaren gott om möjlighet att själv pröva sina matematiska förmågor och lära sig upptäcka dem hos andra – för den som inte vet hur de matematiska förmågorna uttrycks kan ha svårt att ge barn stöd som stimulerar till vidare utveckling.Boken handlar särskilt om barn som är bra på matte. En vanlig föreställning är att den som har lätt för matematik är född sådan. Jovisst har vi olika potential för olika aktiviteter, men potential måste tas tillvara för att utvecklas! Barn med fallenhet för matematik har samma behov av och samma rätt till pedagogiskt stöd som andra och i boken ger vi exempel på hur undervisningen kan organiseras så att alla barn kommer till sin rätt och får möta utmaningar som utvecklar deras förmågor.Boken bygger på två forskningsprojekt finansierade av Vetenskapsrådet: Pedagogik för elever med förmåga och fallenhet för matematik … i en skola för alla, där alla kan vara delaktiga och bemöts på det sätt som passar individen bäst. I boken disku­terar vi hur en sådan demokratisk matematikundervisning kan realiseras.

......arbetet med att utveckla barns matematiska förmåga är pedagogens främsta uppgift att få barn att tala och reflektera, ta tillvara mångfalden av idéer samt......