Projekt perfekt : Om utseendekultur och kroppsuppfattning

Ann Frisén, Kristina Holmqvist Gattario, Carolina Lunde

Om du vill läsa / ladda ner bok Projekt perfekt : Om utseendekultur och kroppsuppfattning måste du registrera dig på webbplatsen

SPRÅK Svenska
UTGIVNINGSDATUM 2014-08-18
DIMENSIONERA 6,79 MB
ISBN 9789127136304
PRIS GRATIS

BOKBESKRIVNING

Ett konstant flöde av vackra människor, alltifrån reklamens hårt retuscherade annonser till poserande självporträtt på sociala medier, förser oss med en outsinlig källa av bilder att jämföra oss med. Överallt förmedlas en bild av kroppen som formbar ett projekt perfekt.Utifrån aktuell forskning beskriver författarna hur kroppsuppfattningen skapas under barndom, tonår och vuxenliv samt vilket inflytande kultur, media, familj och vänner har. De berättar även om den fysiska träningens både positiva och negativa inverkan. Utvecklingspsykologiska och sociokulturella perspektiv samt genusfrågor löper som en röd tråd genom boken. Ett nytt spännande område är positiv kroppsuppfattning, där man studerar vad som utmärker de personer som faktiskt är nöjda med sina kroppar. I boken läggs särskild tonvikt vid vad som kan göras för att individer ska få ett mer accepterande förhållningssätt till den egna kroppen.Boken är skriven för studerande och yrkesverksamma psykologer, socionomer, lärare, idrottsledare, folkhälsovetare och beteendevetare. Tack vare pedagogiska beskrivningar och ett tillgängligt språk kan boken med fördel läsas av alla som vill veta mer om kroppsuppfattningens psykologi.Författarna forskar kring kroppsuppfattning vid Göteborgs universitet. 

...... näringsämnen, Innehåll och uppläggning Moment Kursen innehåller följande moment: Moment 1 - Idrottsvetenskap en introduktion, 1,5 hp......