Demokrati och utbildning

John Dewey

Om du vill läsa / ladda ner bok Demokrati och utbildning måste du registrera dig på webbplatsen

SPRÅK Svenska
UTGIVNINGSDATUM 1999-01-01
DIMENSIONERA 3,17 MB
ISBN 9789171730992
PRIS GRATIS

BOKBESKRIVNING

I Demokrati och utbildning undersöker John Dewey (1859-1952) utbildningens villkor i det moderna och alltmer liberala industrisamhälle som växte fram under det sena 1800- och det tidiga 1900-talet. Härmed kom han att utöva ett starkt inflytande på alla reformsträvanden inom utbildningsområdet under vårt sekel.Dewey betonar utbildningens demokratiska uppgift, som han menar består i att arbeta med en helhetssyn på människan. Genom att hon får möjlighet att delta i aktiviteter som mångsidigt speglar samhällets olika aspekter och motsättningar kan en ökad mognad och insikt växa fram organiskt, och därmed också en förmåga att delta och ta ansvar.Deweys idéer och grundtankar förmår fortfarande utmana vårt utbildningssystem. Han är en viktig inspirationskälla för såväl den pedagogiska teorin som det praktiska pedagogiska arbetet.

......n mellan unga och beslutsfattare. Studier om civila samhället. Ett bidrag till forskare för studier om det civila samhällets utveckling, organisering och samspel med samhället i övrigt.......