Natur och samhälle

Klaus Eder

Om du vill läsa / ladda ner bok Natur och samhälle måste du registrera dig på webbplatsen

SPRÅK Svenska
UTGIVNINGSDATUM 1999-01-01
DIMENSIONERA 8,9 MB
ISBN 9789171730978
PRIS GRATIS

BOKBESKRIVNING

Natur och samhälle - om det praktiska förnuftets evolution är en kritisk undersökning av förhållandet mellan samhälle och natur. Klaus Eder visar hur våra föreställningar om naturen är kulturellt bestämda och beskriver hur samspelet mellan de moderna industrisamhällena och naturen blir allt mer våldsamt och destruktivt.Genom en analys av kulturella symboler, ritualer och tabuföreställningar ifrågasätter Eder bilden av naturen som ett objekt. Naturen är, menar han, en social konstruktion. Boken innehåller en genomarbetad kritik av Marx och Durkheims naturuppfattningar och leder fram till en radikal omtolkning av relationen mellan samhälle, kultur och natur.Natur och samhälle mynnar ut i en granskning av den moderna miljöpolitikens symboliska grundvalar. Eder visar hur miljörörelsen, och den sociala konstruktionen av naturen, utgör en nyckel för att förstå samhället.Eders banbrytande studie kommer att bli en självklar referenspunkt för varje debatt om miljöfrågor och förhållandet mellan ekologi och samhälle.Klaus Eder är professor i sociologi vid Humboldt-universitetet i Berlin.

......ga att: utforska och beskriva företeelser i samband med natur, teknik och samhälle. Programmet för samhälle, natur och språk är ett program som ger kunskaper om samhällsfrågor, språk, natur och miljö. Programmet ska också förbereda eleverna för arbete inom dessa områden. Programmet utbildar eleverna främst inom områdena samhällsvetenskap och språk.......