Företag köper tjänster

Björn Axelsson

Om du vill läsa / ladda ner bok Företag köper tjänster måste du registrera dig på webbplatsen

SPRÅK Svenska
UTGIVNINGSDATUM 1998-08-01
DIMENSIONERA 6,25 MB
ISBN 9789171507020
PRIS GRATIS

BOKBESKRIVNING

Inköp av produkter, och framför allt tjänster, blir ett alltmer framträdande drag i företag och organisationers verksamhet. Inom de offentliga verksamheterna sker en likartad utveckling. I stället för att i egen regi producera alla de tjänster som ska tillhandahållas medborgarna så köps de från leverantörer inom och utanför de kommunala och statliga sfärerna. Vilka tjänster köper företag? Skiljer de sig mycket mellan skilda typer av företag? Hur viktigt är tjänsteköpandet? Varför och från vilken typ av företag köps tjänster? Det inledande kapitlet ger en översikt över hur tjänster kommer in i företags, organisationer och förvaltningars verksamheter. Kapitel två, tre och fyra beskriver mer ingående vad en tjänst är och tar upp de särskilda problem som kan vara förknippade med köp av tjänster, t. ex kvalitetsfrågor i samband med köp och fullgörande av tjänsteleverans. Kapitel fem, sex och sju behandlar teorier för inköp av tjänster t. ex. inköpsstrategier som out- och insourcing, transaktionsinriktad eller relationsinriktad inköpsfilosofi. Prissättning med utgångspunkt i produktionskostnader, marknadssituation och kundvärde behandlas i kapitel åtta. Kapitel nio och tio beskriver inköpsbeteenden i skilda sammanhang. Vilka möjligheter ger marknadsstrukturen och vilka är begränsningarna? Kapitel elva och tolv beskriver marknadsmiljön och vad den har för betydelse för inköpsarbetet. Tjänster ställer särskilda krav på inköparen, inköpsavdelningen och inköpsfunktionen i vidare mening. Kapitel tretton och fjorton behandlar inköpsorganisation och arbetssätt samt hur såväl personal som organisation kan utvecklas. Boken avslutas med en sammanfattande analys. Björn Axelsson är docent i företagsekonomi vid Uppsala universitet.

......kan vara något som behöver byggas som vägar eller hus. När kommunen ska köpa varor och tjänster av ett företag ska kommunen göra en offentlig upphandling. Det finns en lag som heter Lagen om offentlig upphandling.......