Skånska krigets verkningar i Landskronatrakten 1676 - 1679

Lars-Åke Götesson

Om du vill läsa / ladda ner bok Skånska krigets verkningar i Landskronatrakten 1676 - 1679 måste du registrera dig på webbplatsen

SPRÅK Svenska
UTGIVNINGSDATUM 2015-02-20
DIMENSIONERA 11,81 MB
ISBN 9789174657821
PRIS GRATIS

BOKBESKRIVNING

Efter 18 år av svenskt styre gjorde den danske kungen sommaren 1676 ett inledningsvis framgångsrikt försök att återerövra Skåne, Blekinge och Halland. Under detta s.k. skånska krig kom Landskrona med dess strategiskt viktiga hamn och starka fästning att under drygt tre års tid att behärskas av den danska ockupationsarmén. Landskronatrakten drabbades med anledning här av speciellt hårt av de vedermödor som kriget medförde. Den fattiga bondebefolkningen i byarna närmast staden fick sina gårdar plundrade och nedbrända och tvingades fly eller söka sin tillflykt till sockenkyrkorna i trakten. Friskyttekompaniernas härjningar och de smittosamma sjukdomar som fältarméerna spred till den skånska civilbefolkningen medförde ytterligare bördor. Det är om dessa fasansfulla händelser och mycket annat som denna bok handlar.

...... kriget honom hårt. I striderna för Skåne förlorade han två söner, en av dem var den äldste, Georg Fredrik.......